top of page

P7SKIF - HISTORISK RESA

1908 - Nu - Framtid?

P7 SKIF har en väl grundad förmåga att skapa vinnare!

1908 bildades I7 IF (idrottsförening) och 1918, I7 Skf (skytteförening).

Länge tävlade de anställda på I7 som en del av lördagstjänsten.

.På så sätt blev fritidsträning med stöd av arbetsgivarens resurser redan under 1900-talet en del av tjänsten vid P7. Det var grunden till det som nu är P7 SKIF.

P7 SKIF har i arkivet många historiska dokument, och inte minst de många resultatlistorna ifrån "då"

För som då, och idag, de som ville bli bättre tränade tjänsteidrotterna även på fritiden. Så har det fortsatt genom åren. Många fina medaljer kom till P7 genom P7 SKIF arbete i samverkan med "Idrott" på P7.

1993 bildades SKIF, det var en följd av att antalet "idrottare" krympte men antalet "skyttar" ökade, så på P7 Idrottsavdelnings förslag så slog vi ihop P7 IF och P7 SKF till P7 SKIF. Det starka samarbetet mellan tjänst och fritid fungerade väldigt väl och P7 vann många priser. Vi syntes på både militära och civila tävlingar och var goda reklampelare. Under början av 2000 talet ändrades fokus till annat arbetssätt i FM. Viljan att delta i olika Försvarsmaktsmästerskap sjönk av flera olika skäl. Vi i SKIF vill fortsätta stärka de anställas hälsa genom att öka de anställdas förmåga inom den tjänsteidrott den anställde själv väljer. Vi ser SKIF är ett medel för den anställde som vill träna även på fritid, med stöd av samarbetsavtalet mellan P7 och P7 SKIF i samverkan med P7 Idrottsavdelning. P7 SKIF har kvalificerade tränare som utbildar alla från nybörjare till elittävlande. Viss utrustning kan lånas, men egen utrustning kan (bör) anskaffas. För vapenträning finns i vissa fall vapen att låna, tills man själv kan få licens. Fråga de som aktiva och våra tränare. Tävling sker på fritid utom vid FFM och högra militära tävlingar då anställda har arbetstid. FM träningsläger är öppna för anställda som vill satsa på högre nivåer. I de flesta grenar har vi äldre tävlande som kan handleda nybörjare, fråga de aktiva och våra tränare. P7 SKIF ger medlemmarna gemenskap i idrott och skytte, genom att utbilda, uppmuntra, inspirera och utveckla din förmåga i DIN SPORT. Medlem i P7 SKIF blir man genom skriftlig ansökan - Du kan "prova på" utan medlemskap. Prata med kontaktpersonen för respektive gren. - Medlem och nybörjare som "provar" enligt SKIF träningsprogram har gruppförsäkring . 

bottom of page