top of page
Logotyp ny_edited_edited.png

Årsmöte 2023

Välkommen till årsmöte för P7 Skytte och Idrottsförening.

Du kallas härmed som medlem.


DATUM Torsdagen den 2 mars

Förtäring: 18:00
Årsmöte 19:00
PLATS Lottagården Revingehed

Viktigt

Vi kommer att hålla sedvanliga mötesförhandlingar enligt stadgarna.

.Gällande stadgar finns dessa att läsa på  på denna länk STADGAR*

Årsmötet kommer att hållas fysiskt på Lottagården Revingehed.

Motioner/förslag från medlem ska vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor före mötet.

Dvs. senast den 2 februari.

 

Motion/förslag lämnas på enklaste sätt till p7skif@gmail.com

 

Anmälan om deltagande till årsmötet görs på p7skif@gmail.com senast 7 dagar före årsmötetdvs.

Skall göras senast den 23 februari.

Följande dokument finns att nå på denna sida, senast den 23 februari

bottom of page